På Bjäre Entreprenad kan vi hjälpa dig med det mesta inom finplanering, anläggning och markarbeten. Vår ambition är att alltid göra livet så enkel som möjligt för dig som kund. Ett urval av våra tjänster.

Grävarbeten
Grävmaskinsarbeten
Lastmaskinsarbeten
Markanläggning
VA-arbeten
Schaktning
Sanering

Stenmurar
Plattläggning
Trädgårdsanläggning
Gräsmattor
Konstgräs
Plantering
Dräneringar

Stenläggning
Markbäddar
Infiltration
Asfaltering
Husgrunder
Projektering
Parkanläggning

Lekplatser
Skolgårdar
Rivning
Snöröjning
Avlopp
Reningsverk
Mät- och geotekniska konsulttjänster

Skriv något och tryck på "enter"