Vi har nu startat arbetet med Vikenskolan. Här gör vi markarbetet som skall vara klart december 2021.

Skolan kommer renoveras och byggas till. Arbetet sker etappvis. Etapp 1 var i stora delar klart och besiktat i juni 2019. Grundläggningen av etapp 2 och 3 är klar under vintern 2019. Finplaneringen av etapp 2 och 3 kommer påbörjas under 2020.

Skriv något och tryck på "enter"