Januari 2014 startade vi vårt första uppdrag åt Servicekuben. Värpinge gård ligger i Lund och skall bli nya studentbostäder. Entreprenaden består av  markarbeten, yttre VA och finplanering.

Skriv något och tryck på "enter"