På Torekovs golfklubb utför vi markarbeten för ett nytt modernare gemensamhetsutrymme. Nybyggnationen kommer rymma restaurang, klubbhus och shop.  Grundläggningen utfördes under hösten 2019.

Nu under våren 2020 så utförs finplaneringen runt det nya klubbhuset.

Arbetet beräknas vara klart i slutet på maj/början på juni 2020.

Skriv något och tryck på "enter"