I Ängelholm ska vi utföra grundläggning och finplanering av Kv. Nya Saftstationen. Projektet ligger på vad som i Ängelholm är mest känt som “Scantomten”. Vi påbörjade markarbetet i slutet av 2018 och beräknas vara klart under 2022.

När det står färdigt rymmer det 272 hyresrätter, 4 lokaler, 1 bokal och 2 LSS-boenden med totalt 12 lägenheter.

Skriv något och tryck på "enter"