I Helsingborg utför vi en totalentreprenad åt Veidekke. Fyra nya flerbostadshus med tillhörande parkeringsgarage.

Skriv något och tryck på "enter"