Byggentreprenör var Byggmästar´n i Skåne och Bjäre Entreprenad fick markentreprenaden. Entreprenaden bestod av renovering av en fastighet samt nybyggnation av en fastighet. Markarbetet bestod av grundläggning, yttre VA samt finplanering med tillhörande markutrustning.

Skriv något och tryck på "enter"