I centrala Malmö ska ett nytt kvarter byggas, Kv. Triton. Projektet består av en kontorsbyggnad och bostadsbyggnad med ett underliggande parkeringsgarage.

Kontorsbyggnaden kommer bli en byggnad i grönt tegel och från 4 upp till 8 våningar hög. Byggnaden skall miljöcertifieras enligt Green Building. Bostadskvarteret kommer utgöras av en röd tegelbyggnad och innehålla äldreboende, trygghetsboende och bostäder. Taken på bostadsbyggnaden kommer utnyttjas till takterasser och grön miljö.

Skriv något och tryck på "enter"