Vi utför markentreprenaden på Kv. Skymningen 5 i Brunnshög, Lund.

Grundläggningen påbörjades i mars 2020 och beräknas vara kart hösten 2021. Miljöcertifiering av byggnad kommer bli Miljöbyggnad 3.0 (Guld), vilket är den högsta nivån.

De två nedersta våningsplanen kommer innehålla kontor och gym och ovanför kommer finnas 49 lägenheter fördelade på fem plan.

Skriv något och tryck på "enter"