I Skurup ska det upprättas 23 nya bostäder i form av radhus. Av de 23 bostäderna är det 8 stycken tvåvåningshus, resterande är enplansbostäder. Grundläggningen påbörjades i januari 2019. Bjäre Entreprenad kommer också utföra finplaneringen.

Skriv något och tryck på "enter"