I området Fridhem i Ängelholm ska drygt 100 nya lägenheter byggas fördelat på fyra huskroppar. Markarbetet påbörjades i juli 2020 och projektet beräknas vara klart under 2022.

Skanska är huvudentreprenör och Bjäre Entreprenad utför markentreprenaden i projektet.

Skriv något och tryck på "enter"