Vi har under vecka fyra startat upp markarbeten för ombyggnad och tillbyggnad av äldreboende Kungshult i Helsingborg. Om och tillbygganden beräknas vara färdigställd till sommaren 2015.

Byggherre är Kärnfastigheter i Helsingborg och beställare är Byggmästar´n I Skåne.

Skriv något och tryck på "enter"