Vid kajkanten mitt i Helsingborgs city, utför vi markentreprenaden för ca 150 bostäder och hotell- och kongressanläggning.

Bostäderna beräknas vara klara 2019 och hotell- och kongressanläggningen 2020.

Skriv något och tryck på "enter"