I Trelleborg har vi grundlagt ett flervåningshus för MTA. Bostäderna blir ett livsstilsboende för äldre med inriktning på rörlighet och välmående. Totalt blir de 54 moderna lägenheter plus ytor för medarbetare och administration.

Nu är vi i finplanerings fasen och arbetet beräknas vara klart vintern 2019.

Skriv något och tryck på "enter"