I projektet Husensjö skall två stycken flerbostadshus uppföras. Beställare är Helsingborgshem och Bjäre Entreprenad utför markarbeten åt Byggmästarn i Skåne.

Skriv något och tryck på "enter"