På Grimmes väg har vi under 2018 utfört exploatering för 7 stycken villatomter.

Under 2019 har vi utfört grundläggningen för ett hus på en av tomterna.

Skriv något och tryck på "enter"