På Gesällgatan i Munka-Ljungby har vi utfört grundläggning för en ny lokal och därefter finplanering i kringområdena till denna.

Projektet stod klart under våren 2017.

Skriv något och tryck på "enter"