Markarbete för ny lagerbyggnad på 10 000 m² åt Boxon i Helsingborg. Projektet stod klart under 2013.

Skriv något och tryck på "enter"