I Båstad skall nya flervåningshus, uppföras, Brf Apelgården med 34 lägenheter och Brf Aromabacken med 32 lägenheter. Bjäre Entreprenad utför grundläggning och finplanering för MTA.

Apelgården stod klart hösten 2017 och Aromabacken skall stå klart hösten 2018.

Skriv något och tryck på "enter"