I Allarp vid Skummeslövsstrand i Laholms kommun utför vi markarbetet för ett nytt äldreboende, Villa Havsglimt. 60 platser fördelade på tre plan där allt från inredning till mat är anpassat för att passa målgruppen.

Arbetet med grundläggningen påbörjades under sommaren 2018. Under hösten 2019 utför vi finplaneringen.

Skriv något och tryck på "enter"