Byggare i detta projekt var Byggmaästarn i Skåne. Entreprenaden bestod av nybyggnation av äldreboende på en gammal industrifastighet.

Bjare Entreprenad genomförde markentreprenaden bestående av sanering av förorenade massor, grundläggning för byggnader, yttre VA samt finplanering.

Skriv något och tryck på "enter"