valkommen-vit

Markarbeten, grundläggning, planering, schakt & stensättning

Mark & VA

Markarbeten vid t ex exploateringsområden och bygge/renovering av t ex friggeboden, privatvillan och flerbostadshus. Våra tjänster består främst av grundläggning/VA-arbeten, rörläggning, schaktning, dränering, massbalansering och hårdgöra inför byggnationer. I samarbete med ett antal projektörer utför vi total- eller utförandeentreprenader.

Finplanering

Finplanering av all yttre miljö vid byggnation av både enskilda fastigheter och större bostadsområden. Bland annat anlägger vi trädgårdar, lägger gatsten (stenläggning), asfalterar och bygger stenmurar. Tillsammans med duktiga leverantörer är vi både din personliga rådgivare och din totalentreprenör.

Avlopp & Reningsverk

Vi installerar vatten och avloppsanläggningar till både privatfastigheter och fastigheter med professionell verksamhet. Vi vänder oss i första hand till företag och privatpersoner i Skåne, Halland, Småland.

Bjäre Entreprenad finplanerar, anlägger och utför markarbeten, lika gärna stora totalentreprenader som små servicearbeten

På Bjäre Entreprenad AB utför vi allt inom mark och anläggningsarbeten från orörd mark i exploateringsområden till färdiga markentreprenader.

Vi utför grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten och avloppsinstallationer, finplanering, sten- och plattsättning, lek- och parkområden samt anläggning av trädgårdar med fokus på kvalité, säkerhet och ordning och reda för kunder, leverantörer och våra medarbetare.

Inget jobb är för stort eller för litet. Våra medarbetare, tillsammans med, samarbetspartners och leverantörer hjälper dig med allt från det lilla servicejobbet hos privatpersonen till totalentreprenader.

Superföretag 2019

Nu lanseras 2019 års vinnare av Bisnodes och Veckans Affärers Superföretagen 2019 där Bjäre Entreprenad är ett av 717 företag som nått upp till de

Read More »

Skriv något och tryck på "enter"