På Torekovs golfklubb utför vi markarbeten för ett nytt modernare gemensamhetsutrymme. Nybyggnationen kommer rymma restaurang, klubbhus och shop.  Arbetet beräknas vara klart i slutet på maj/början på juni 2020.

Skriv något och tryck på "enter"