I Ängelholm ska vi utföra grundläggning och finplanering av Kv. Sockerbruket. Vi påbörjade markarbetet i slutet av 2018 och beräknas vara klart under 2022.

Skriv något och tryck på "enter"